Presentació

Enginyeria d'Activitats Eventuals S.L., gabinet professional amb la marca

Amb Públic, Risc Zero

està especialitzat en dotar les instal.lacions, tan permanents com eventuals, i esdeveniments que tenen risc per al públic, de la garantia que dóna el compliment de tota la normativa legal tècnica, ambiental i de seguretat que els és d'aplicació.

EAE S.L. dóna serveis a entitats privades i públiques, sobretot pel que fa a l'entorn de la Llei 4/1997 i els Decrets 219/1999, 112/2010 i 30/2015.

Habilitats per a la redacció de PLANS D'AUTOPROTECCIÓ (PAU)

 

Direcció:

ESTEVE Mª COSTAJUSSÀ I RELAT, Enginyer Industrial del Col.legi de Catalunya
.

- Amb gabinet propi des de 1974 i àmplia experiència en projectes industrials i   d'activitats i en Consultoria.
  Des de fa més de 20 anys, centrat en les activitats temporals havent   projectat i controlat la pràctica totalitat de fires d'atraccions i de casetes i   circs, així com altres esdeveniments amb públic en l'àmbit de Catalunya.
  Tècnic Superior de l'Administració Local des del 1982 (Diputació de Barcelona).
  Ha exercit la docència de Gestió en la UPC (ETS d'Enginyers Industrials de   Terrassa), i ha dirigit la EUET Tèxtil de Canet de Mar (UPC-Diputació de   Barcelona)