FIRES COMERCIALS I D'ATRACCIONS

Amb muntatges que hauríen de ser molt professionals, doncs:

- Ténen instal.lacions subjectes a reglaments de seguretat
- Especial importància dels espais per a circulació
- Cal sectoritzar
- Cal preveure l'evacuació en cas d'emergència
- A vegades comporten riscos alimentaris. Sempre hi ha risc d'accident mecànic o elèctric
- Importància del control del muntatge

Us hi podem ajudar

 

EN QUALSEVOL AGLOMERACIÓ DE GENT

- Cada vegada serà més important el RISC DE BRETOLADES. Cal preveure i protegir les evacuacions del PÀNIC I dels ALLAUS HUMANS
- Hem d'estar preparats per a les complicacions, el RISC pot esdevenir PERILL
- Cada vegada, qui organitza o autoritza s'hi juga més!
- Cal córrer més riscos que els inevitables?
- Cal provocar més despeses que les necessàries?

Amb Públic, Risc Zero
Amb Públic, Risc Zero