Servei de consultoria

ENGINYERIA

• Assessorament per al compliment de la Normativa ambiental i d'instal.lacions exigible
• Redacció o supervisió de Projectes i altra Documentació Tècnica
Inspeccions i Certificats de muntatges temporals

AUTOPROTECCIÓ

• Redacció de Plans d'Autoprotecció (PAU) - Acreditats pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per redactar Plans d'Autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya en el sector d'activitat 6 de l'Ordre IRP/516/2010. Redacció de Plans d'Emergència-

GESTIÓ

• Assistència en la Concepció, Planificació i Coordinació de les activitats.
• Assistència en la Gestió de les capacitats i dels recursos
Organització de l'estructura per a la Seguretat

 

El nostre servei de consulting pot plantejar-se com una col.laboració puntual o amb continuïtat

Tots els nostres serveis són personalitzats i pressupostats

Contacteu-nos